Verhaal

Herselt Hulshout Westerlo

Paniek

Thema 5

De storm op het meer - zo weinig moed ! Geloven jullie nog steeds niet?

Mc 6, 45 - 56

 

Marcus vertelt …

 

Jezus zei tegen de leerlingen dat ze naar de boot moesten gaan. Ze moesten alvast naar de overkant varen, naar de plaats Betsaïda. Jezus ging niet mee. Hij stuurde de mensen naar huis. Toen iedereen weg was,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

water naar de boot. Toen hij de boot voorbij wilde gaan, zagen de leerlingen hem op het water lopen. Ze dachten dat het een geest was en schreeuwden het uit van schrik. Alle leerlingen zagen hem en ze waren vreselijk bang.

Maar Jezus zei: ‘Rustig maar, ik ben het. Jullie hoeven niet bang te zijn.’ Jezus stapte bij hen in de boot en het hield op met waaien. De leerlingen waren stomverbaasd. Ze hadden het wonder van het brood en de vis niet begrepen. Ze leken wel blind.

 

Luc Blomme: ‘Jezus stilt de storm’

 

 

Een woordje uitleg

 

Het is een heel drukke dag geweest. Jezus heeft het volk toegesproken. De leerlingen hebben hard gewerkt om ervoor te zorgen dat er niemand nog honger zou hebben, niemand meer in nood zou zijn (zie thema 4 hiervoor).

Begrijpelijk dat zij even weg willen van alle drukte. Hij zegt tegen zijn leerlingen dat zij alvast maar naar de overkant moeten varen. Hijzelf wou zich even terugtrekken om met zijn God alleen te zijn, om te bidden.

Maar van op de berg ziet Hij hoe ze met de boot in de problemen komen.

Omdat hij nooit iemand in de steek laat – en desnoods op een onmogelijke wijze hen toch wil helpen – loopt Hij over het water naar hen toe.

Zij echter zien niet, hebben niet door dat Hij het is (ze menen dat het een geest is). Jezus gaat naar hen toe en zegt: ‘Rustig maar, ik ben het. Jullie hoeven niet bang te zijn’.

Ze snappen er niets meer van: zij zijn ‘blind’ en herkennen Jezus niet.

Het wonder van de brooddeling wilde Hem laten kennen als diegene die als brood zal zijn voor iedereen. Alle mensen kunnen diepgelukkig leven als ze hem tot ‘voedsel’ nemen.

Mensen willen Jezus niet erkennen met als gevolg: de wind blijft tegenzitten in hun leven‘.

Het is voor ons allen een uitdaging om Jezus werkelijk goed te kennen: Hij die de mensen wil bevrijden uit alles wat kwaad is en tegengaat. Hij zegt inderdaad: ‘Rustig maar, ik ben het. Jullie hoeven niet bang te zijn’.

 

 

 

 

 

Deel je initiatieven met anderen op ons VORMELINGENFORUM

ging Jezus een berg op om te bidden.

Het werd nacht. De boot was midden op het meer. Hij kwam bijna niet vooruit. De leerlingen roeiden wel hard, maar ze hadden tegenwind. Jezus stond op de berg. Hij zag dat de leerlingen het moeilijk hadden. Aan het einde van de nacht liep hij over het