Verhaal

Kom jij?

Thema 2 : Jezus roept z’n leerlingen Mc 1, 16 - 20

 

Marcus vertelt …

 

Op een dag liep Jezus langs het Meer van Galilea. Daar zag hij twee broers: Simon en Andreas. Het waren vissers; ze gooiden hun netten uit

in het water.

Jezus zei tegen hen: “Kom, ga met mij mee. Ik

zal jullie leren om mensen te vangen in plaats

van vissen.” Meteen lieten Simon en Andreas

hun netten liggen en ze gingen met Jezus mee.

Een eindje verder zag Jezus twee andere

broers: Jakobus en Johannes. Hun vader

heette Zebedeus. Jakobus en Johannes zaten in hun boot netten te repareren. Toen Jezus hen riep, gingen ze met hem mee. Ze lieten hun vader met zijn arbeiders in de boot achter.

Jezus en zijn leerlingen gingen naar Kafarnaüm. Daar gaf Jezus de mensen uitleg over God. De woorden van Jezus maakten diepe indruk. De mensen dachten: Hij spreekt als iemand met macht! Hij spreekt heel anders dan de wetsleraren.

‘Roeping van de leerlingen’ – Luc Blomme

 

 

Een woordje uitleg

 

Jezus wil niet alleen blijven om zijn droom uit te bouwen. Het is de droom van God dat mensen goed samen leven. Om dat waar te maken, zijn er medewerkers nodig! Dus kiest Jezus van bij het begin een groep leerlingen. Zoals veel mensen toen zijn het gewone vissers. Jezus zegt gewoon: ‘Kom, volg mij!’ en ze doen dat! Dat is heel straf. Hij moet hen wel heel sterk boeien om er zomaar alles voor achter te laten. Maar je hoeft niet alleen op weg: je broer, je zus, ze worden mee geroepen om Jezus na te volgen.

 

 

 

Deel je initiatieven met anderen op ons VORMELINGENFORUM

Herselt Hulshout Westerlo