Verhaal

Ik ben klein en jij bent groot ... en dan !

Thema 6 De belangrijkste is hij die de minste van allen wil zijn en dienaar van allen

Mc 9, 30 - 37

 

Marcus vertelt …

 

Jezus en de leerlingen kwamen in Kafarnaüm. Toen ze thuis waren, vroeg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hij sloeg zijn arm om het kind heen en zei: ‘Als je bij mij hoort, dan moet je juist voor de minst belangrijke mensen aandacht hebben. Zoals voor zo’n kind. Want wat je voor de minst belangrijke mensen doet, dat doe je voor mij. En niet alleen voor mij, maar ook voor God, die mij gestuurd heeft’

 

 

Een woordje uitleg

 

De leerlingen van Jezus beseffen nog altijd niet wie Jezus eigenlijk is en wat Hij wil. Zij zouden maar al te graag hebben dat Jezus koning zou worden en dat hij het land helemaal anders zou besturen. En ze zien het al helemaal voor zich: Hij aan de macht en zij de beste postjes in de regering … Jezus’ toekomstplannen zien er een tikkeltje anders uit … Hij wil dat de mensen zelf zouden kiezen om op een heel nieuwe manier samen te leven. Zijn ‚grondwet‘ luidt: Bemin uw God en bemin uw naaste als uzelf. „Heb elkaar lief, zoals Ik u heb lief gehad“, en „doe aan een ander wat je wenst dat men aan jou zou doen“. Het is een samenleving waar men mekaar de vrijheid gunt in liefde en vrede samen te leven. En weet, wanneer je zo leeft, dat God leeft door jou.

 

 

 

 

 

Deel je initiatieven met anderen op ons VORMELINGENFORUM

Jezus aan de leerlingen: ‘Wat liepen jullie onderweg te bespreken?’ Maar de leerlingen durfden niets te zeggen. Want ze hadden gesproken over wie van hen de belangrijkste was.

Jezus ging zitten en riep de twaalf leerlingen bij zich. Hij zei: ‘Wie de belangrijkste wil zijn, moet zichzelf op de laatste plaats zetten. En hij moet alle anderen dienen.’

Jezus zette een kind midden in de groep.

Herselt Hulshout Westerlo