Verhaal

En toch ...

Thema 9

Hij is uit de dood opgestaan - maak dat goede nieuws bekend Mc 16, 1 - 16

 

Marcus vertelt …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een woordje uitleg

 

Is dat geen bijzonder goed nieuws: “Jezus is uit de dood opgestaan en leeft nu bij zijn God en Vader.” Als je nieuwsgierig toch al eens klikte op thema 1 “Graag zien”, dan vind je daar het verhaal van Jezus, aan het begin van zijn openbaar leven. Daar zegt God: ‘Jij alleen bent mijn Zoon. Mijn liefde voor jou is groot.’ En nu op het einde, na zijn kruisdood, zegt God dit eigenlijk opnieuw. Nu zegt Hij het niet met woorden, maar door Hem uit de dood te doen opstaan tot een eeuwig leven bij God! Ongelooflijk, vind je niet? In de dubbele betekenis van het woord “ongelooflijk”: het is moeilijk te geloven, maar het is ook fantastisch nieuws. Dát is het grootste nieuws dat christenen vertellen: Jezus lééft! Ook voor jou!

 

 

Deel je initiatieven met anderen op ons VORMELINGENFORUM

Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria, de moeder van Jakobus, en Salome olie met een lekkere geur. Daarmee wilden ze het lichaam van Jezus gaan verzorgen. Op zondag gingen ze naar het graf. Het was heel vroeg in de ochtend, de zon kwam net op.

Onderweg zeiden ze tegen elkaar: ‘Wie zal voor ons de steen wegrollen die voor de ingang van het graf ligt?” Het was namelijk een erg grote steen.Maar toen ze bij het graf kwamen, zagen ze dat de steen al

weggerold was. De vrouwen gingen het graf binnen. Daar zagen ze een jonge man zitten. Hij zat aan de rechterkant en hij droeg witte kleren. De vrouwen schrokken vreselijk.

Maar de jonge man zei: ‘Jullie hoeven niet bang te zijn. Ik weet dat jullie op zoek zijn naar Jezus uit Nazareth. Hij is gestorven aan het kruis. Maar hij is opgestaan uit de dood. Hij is niet hier. Kijk, hier heeft hij gelegen.’

De jonge man zei verder: ‘Jullie moeten naar Petrus en de andere leerlingen gaan. En jullie moeten tegen hen zeggen dat Jezus naar Galilea gaat. En dat ze hem daar zullen zien. Precies zoals Jezus ook al gezegd heeft.’

De vrouwen gingen het graf uit. Ze vluchtten weg, want ze waren vreselijk geschrokken. Ze vertelden niemand iets, omdat ze zo bang waren.

Jezus was opgestaan uit de dood op zondag, vroeg in de ochtend. De eerste die hem zag, was Maria uit Magdala. Jezus had vroeger zeven kwade geesten uit haar weggejaagd. Maria ging naar de volgelingen van Jezus. Die waren verdrietig en huilden. Maria zei tegen hen: ‘Jezus leeft! Ik heb hem gezien!’ Maar zij geloofden haar niet.

Daarna werd Jezus gezien door twee volgelingen. Ze waren onderweg, buiten de stad. Nu zag Jezus er anders uit. De twee gingen het aan de anderen vertellen. Maar die geloofden het nog steeds niet.

Tenslotte werd Jezus gezien door de elf leerlingen, terwijl ze zaten te eten. Jezus zei streng tegen hen: ‘Jullie zijn ongelovig en ongehoorzaam! Want jullie hoorden dat ik uit de dood was opgestaan. Dat vertelden de mensen die mij gezien hadden. Maar jullie geloofden het niet.’

Jezus zei verder tegen de leerlingen: ‘Ga de hele wereld door en vertel het goede nieuws aan iedereen.

Herselt Hulshout Westerlo