Verhaal

Blijf dit doen

Thema 8 :

Het pesachmaal (het paasmaal) en verraad door Judas

Mc 14, 12 - 26 . 43 - 46

 

Marcus vertelt …

 

Het was de eerste dag van het Joodse Paasfeest. Op die dag slachten Joden een lam voor de paasmaaltijd. De leerlingen zeiden tegen Jezus: ‘Waar zullen we de paasmaaltijd voor vanavond gaan klaarmaken?’

Jezus stuurde twee leerlingen op weg. Hij zei: ‘Ga naar de stad. Daar zal je een man tegenkomen die een kruik met water draagt. Ga achter hem aan tot hij ergens naar binnen gaat. Zeg dan tegen de eigenaar van dat huis: ‘Onze meester vraagt waar hij met zijn leerlingen de paasmaaltijd kan vieren.’ Dan zal die man jullie naar boven brengen. Daar is een grote kamer, waar alles al klaarstaat. Daar moeten jullie de maaltijd klaarmaken.’

De twee leerlingen gingen op weg naar de stad. Alles ging precies zoals Jezus gezegd had. De leerlingen maakten de paasmaaltijd klaar.

’s Avonds kwamen ook Jezus en de andere leerlingen. Tijdens het eten zei Jezus: ‘Luister goed naar mijn woorden: Eén van jullie zal mij uitleveren. Iemand die nu met mij eet.’ Daar werden de leerlingen verdrietig van. Eén voor één vroegen ze aan Jezus: ‘Dat ben ik toch niet?’

Jezus antwoordde: ‘Het is één van jullie twaalf, iemand die uit dezelfde schaal eet als ik. De mensenzoon zal sterven, dat staat in de heilige boeken. Maar wat een ramp voor de man die mij uitlevert! Die man had beter niet geboren kunnen worden.’

Tijdens het eten nam Jezus een brood. Hij dankte God. Hij brak het brood in stukken en deelde het uit. Hij zei: ‘Kijk, dit is mijn lichaam.’

Daarna nam hij een beker wijn. Hij dankte God en liet de beker rondgaan. Iedereen dronk eruit. En Jezus zei: ‘Dit is mijn bloed. Als ik gedood word, zal mijn bloed vloeien. Maar daardoor zullen veel mensen gered worden. Dat heeft God beloofd.’

Jezus zei ook: ‘Luister goed naar mijn woorden: Vanaf nu zal ik geen wijn meer drinken. Ik zal pas weer wijn drinken in Gods nieuwe wereld.’

Toen zongen Jezus en zijn leerlingen een lied om God te danken. Daarna gingen ze op weg naar de Olijfberg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een woordje uitleg

 

Jezus weet dat zijn einde nabij is. Hij beseft dat hij zal verraden worden en gekruisigd door mensen die al die jaren proberen om hem (mond)dood te maken. Wat Hij zegt, ondermijnt hun macht en aanzien.

Ter gelegenheid van het Joodse Pesachmaal (maaltijd die de uittocht uit Egypte herdenkt) stelt Jezus een speciaal teken: “neem van dit brood: dit is mijn lichaam … drink van deze wijn: dit is mijn bloed voor u vergoten.” De leerlingen begrijpen eerst niet wat Hij bedoelt. Vandaag zou het zo klinken: ‚Vader, als ik moet sterven, laat mijn dood dan zijn als de dood van de graankorrel en de druiventros. Moge mijn wijze van leven en mijn wijze van sterven als brood en wijn zijn voor alle mensen van alle tijden.‘

Terwijl Jezus deze enorme keuze maakt, staan ze buiten al klaar om Hem uit de weg te ruimen. Judas verraadt Hem, z’n vrienden verlaten Hem, slaan op de vlucht. Maar ze zullen beseffen dat een mens onvoorwaardelijk kan liefhebben en trouw kan zijn tot in de dood …

 

 

 

Deel je initiatieven met anderen op ons VORMELINGENFORUM

 

Herselt Hulshout Westerlo